Bestyrelsen

Zandra Kaijang

Formand / instruktør

Zandra står for den daglige drift og er instruktør på alle holdene. 

Sonja Kaijang Froholdt

Næstformand

Sonja står for drikkevarer, klubtøj m.m.

Mikael Kaijang Froholdt

Kasserer

Mikael står for indbetalinger og klubbens økonomiske drift. 


Lone Nielsen

Bestyrelsesmedlem 


Kurt Nielsen

Bestyrelsesmedlem


Dorthe Kajhøj

Suppleant


Rita Bøjstrup

Revisor