Bestyrelsen

Zandra Kaijang

Formand / instruktør

Zandra står for den daglige drift og er instruktør på alle holdene. 

Sonja Kaijang Froholdt

Næstformand

Sonja står for drikkevarer, klubtøj m.m.

Mikael Kaijang Froholdt

Kasserer

Mikael står for indbetalinger og klubbens økonomiske drift. 


Dorthe Kajhøj

Bestyrelsesmedlem 


Camilla Jacobsen

Bestyrelsesmedlem


Kitt Clifford

Suppleant


Winnie Andersen

Suppleant