Bestyrelsen

Zandra Kaijang

Formand / instruktør

Zandra står for den daglige drift af foreningen, og er web-ansvarlig. Zandra er ydermere instruktør på alle linedancehold i klubben. 

Sonja Kaijang

Næstformand

Sonja er formandens biperson og har ligeledes omgang med formandens daglige drift af klubben. Ydermere står for Sonja for drikkevarer, merchandise m.m.

Mikael Froholdt

Kasserer

Mikael står for indbetalinger og klubbens økonomiske drift. 


Dorthe Kajhøj

Bestyrelsesmedlem 


Camilla Jacobsen

Bestyrelsesmedlem


Ulla Bøg

Bestyrelsesmedlem / Instruktør

Instruktør på Coupledance

Kitt Clifford

Suppleant


Winnie Andersen

Suppleant


Hans Ottesen

Suppleant / Instruktør

Instruktør på coupledance